Categories
Uncategorized

Escorte Galati sau seraiul cu fete frumoase

Barbatul roman poate fi si el un sultan si se poate rasfata cu farmecul cat mai multor fete frumoase, fete care ii stau la disponibile in seraiul Escorte Galati .

Nu este deloc exagerata comparatia cu un sultan, fiindca:

-pe site sunt sute de fete frumoase, fete care pot reprezenta prin chipul si corpul lor toate combinatiile posibile in materie de estetica feminina.

-este suficient un apel telefonic si sultanul poate chema la el fata pe care o place.

-fetele sunt educate, curate si finute asemenea sultanelor din serai.

Cu ele se poate petrece clipe fericite de rasfat, dar se pot purta si conversatii la nivel superior.

Deea poarta o pereche de pantaloni din piele negri, mulati pe coapsele sale pline si pe posteriorul ferm, iar efectul este de senzatie. Este noua in oras, tocmai de aceea este dorita, solicitata si apreciata.

Andreea are par blond-cenusiu si asteapta un sultan manierat si atent, fiindca si ea este frumoasa si are o educatie aleasa.

Multe alte fete elegante si curate declara ca asteapta cu nerabdare sa cunoasca alti oameni si ca vor oferi sultanilor pe care ii vor intalni clipe magice.

Asteapta un telefon de la un sultan caruia ii place frumusetea feminina sultane cu dimensiuni de fotomodel si maniere de printese care nu se sfiesc sa isi puna pe site poze in costume de baie care sa le puna in valoare corpul perfect.

Serai escorte sex

Vestea buna este ca nu exista un stapan al seraiului, ci de aceste fete minunate se pot bucura toti barbatii din tara si cei care vin in Romania de pe taramuri exotice si discretia este garantata.

In zori, cei care au petrecut o noapte de vis se despart firesc, fara pretentii si imputari si oricand sunt liberi sa se reintalneasca.

Romania este plina de fete frumoase si multi straini vin de la capatul lumii sa le vada si sa le admire. Nu este pacat ca romanii sa isi lase fetele sa fie admirate sau si mai rau luate in casatorie si duse peste hotare?

Toti barbatii care doresc sa experimenteze cum este  sa fii un sultan rasfatat de o fata fara egal intr-o noapte sau in mai multe, sa intre acum pe site si sa le solicite pe cele mai frumoase sultane.

Categories
Uncategorized

Ce riscă România dacă nu notifică Comisia Europeană cu privire la reglementările tehnice din proiectul de lege 5G

Proiectul de Lege referitor la infrastructurile informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G a primit avizul guvernului și va fi dezbătut în regim de urgență în Parlament. Termenul prevăzut pentru depunerea amendamentelor și cel pentru depunerea raportului, nu oferă un interval îndeajuns de lung pentru alinierea proiectului la cerințele UE.

România trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la proiectul de lege privind tehnologia 5G, în conformitate cu procedura TRIS din Directiva (UE) 2015/1535, prin care statele membre trebuie să anunţe Comisia cu privire la orice proiect de lege ce conţine reglementări tehnice, înainte de adoptarea acestuia. Directiva prevede că orice proiect de lege tehnic sau care are implicații asupra economiei și dezvoltării unui stat membru trebuie să fie notificat către DG Grow. Nerespectarea acestui lucru poate face ca legea să NU FIE ÎN VIGOARE, chiar dacă a fost adoptată în Parlament.

Consiliul European solicită UE şi statelor membre să valorifice pe deplin setul de instrumente pentru securitatea cibernetică a reţelelor 5G adoptat la 29 ianuarie 2020 şi, în special, să aplice restricţiile relevante asupra furnizorilor care prezintă risc ridicat pentru activele de bază definite ca fiind esenţiale şi sensibile în evaluările coordonate ale riscurilor la nivelul UE. Consiliul European subliniază că potențialii furnizori de tehnologie 5G trebuie evaluați pe baza unor criterii obiective comune.

Pentru a fi suverană din punct de vedere digital, UE trebuie să construiască o piață unică cu adevărat digitală și să își consolideze capacitatea de a-și defini propriile norme, de a face alegeri tehnologice autonome și de a dezvolta și implementa capacități și infrastructuri digitale strategice. “UE va rămâne deschisă tuturor întreprinderilor care respectă normele și standardele europene. Dezvoltarea digitală trebuie să ne garanteze valorile, securitatea și drepturile fundamentale și să fie echilibrată din punct de vedere social. O astfel de abordare centrată pe factorul uman va spori atractivitatea modelului european”.

Directiva UE 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 9 septembrie 2015 se referă la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale. Directiva a fost creată pentru promovarea bunei funcționări a pieței interne unde trebuie asigurată transparența cu privire la inițiativele naționale având ca scop stabilirea reglementărilor tehnice.

Autorităţile europene susţin că este esențial pentru Comisie să dețină informațiile necesare înaintea adoptării reglementărilor tehnice. “În consecință, statele membre, cărora li se cere să susțină realizarea obiectivului său în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE), trebuie să notifice proiectele pe care le au în domeniul reglementărilor tehnice”, potrivit Directivei.
Toate statele membre trebuie să fie informate cu privire la reglementările tehnice preconizate de către orice alt stat membru.

Proiectul de lege privind tehnologia 5G prevede că solicitarea pentru obţinerea autorizării se depune de către producător la MTIC, iar ulterior aceasta se transmite la CSAT. Solicitarea constă într-o scrisoare de intenţie semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoţită de: date de identificare, inclusiv datele reprezentanţilor legali şi limitele împuternicirii acordate; structura de acţionariat a producătorului şi a grupului de societăţi din care face parte, inclusiv informaţii detaliate privind societatea-mamă; o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că producătorul îndeplineşte cumulativ o serie de condiţii (nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent; are o structură transparentă a acţionariatului; nu are cunoştinţă de un istoric de conduită corporativă neetică; se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente).

În acest context, impunerea unei transparențe în procedura de adoptare a unor reglementări tehnice interne este necesară pentru promovarea bunei funcționări a pieței interne europene. Scopul avut în vedere de acest act normativ este acela de a asigura libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor pe piața europeană, eliminând orice măsuri sau reglementări interne care ar reprezenta, în fapt, restricții asupra circulației mărfurilor sau măsuri cu efect echivalent.

Omisiunea notificării Comisiei Europene cu privire la un proiect de reglementare tehnică, potrivit procedurii impuse de Directiva (UE) 2015/1535, va atrage după sine o inaplicabilitate a dispoziției naționale pentru persoanele fizicie sau juridice private în instanțele naționale.

Categories
Diverse

Proiectul de Lege 5G din România ajunge într-o nouă formă, una fără mari modificări şi fără sugestii acceptate

Au trecut mai bine de 2 luni şi jumătate din anul 2021 şi nu părem mai aproape de implementarea şi lansarea de reţele 5G decât eram anul trecut pe vremea asta. E drept ca la mijloc de 2020 au avut loc dezbateri şi consultări pe tema unei propuneri de proiect de lege 5G. Pe 24 august a avut loc o dezbatere publică de 5 ore, iar draftul legii a fost preluat şi prelucrat într-o nouă formă după obiecţii ridicate de Asociaţia Operatorilor Mobili, dar şi după obiecţii ale asociaţiilor din industrie şi recomandări ale Ministerului de Justiţie. Pe pagina Consiliului Economic şi Social a fost publicat pe 12 martie un anunţ conform căruia proiectul legii a fost transmis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a fi reavizat de CES (Consiliul Economic şi Social – ces.ro).

Notificarea indică faptul că proiectul de lege a fost transmis pe data de 12 martie 2021 şi adresează CES rugămintea de a fi avizat cu celeritate.

Ce e nou?

Sigur vă întrebaţi cu ce s-a schimbat legea în formă actuala faţă de cea din octombrie 2020. La prima vedere noul draft nu aduce mari schimbări, iar sugestiile propuse de Consiliul Concurenţei şi Ministerul de Justiţie nu au fost luate în calcul sau adoptate. Nici sugestiile realizate de operatori şi asociaţiile din industrie nu au fost luate în seamă.

Iată toate modificările:

 • Articolul 3 aliniat 3: Decizia prim-ministrului acordată potrivit la Aliniat 2 se publica în Monitorul Oficial al României (adăugire nouă)
 • Articolul 4 aliniat 1: Solicitarea pentru obţinerea autorizării prevăzute la articolul 3 se depune la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, care se transmite de îndată la CSAT. (Schimbare a numelui Ministrului)
 • Articolul 7, aliniat 2: În situaţia retragerii autorizării potrivit aliniat 1, tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interest naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G pot fi utilizate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la data retragerii autorizării. (adăugire nouă)
 • Articolul 8, aliniat 2: În cazul deciziilor adoptate potrivit prezentei Legi, nu sunt aplicabile prevederile Articolul 14 şi articolului 14 din Legea Nr. 554/2004 (Legea Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, înlăturată în noua versiune).
 • Articolul 10, aliniat 1: Tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în reţelele de comunicaţii electronice la data intrării în vigoare a prezenţei legi şi care contribuie la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, ai căror producători nu deţin autorizare potrivit prevederilor prezenţei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de maxim 5 ani, ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezenţei legi (adăugire nouă)
 • Articolul 13, lit b: utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ulterior termenului prevăzut la articolul 7 aliniat 2 a tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele 5G puse la dispoziţie de către producători cărora le-a fost retrasă autorizarea stabilită în conformitate cu prevederile Articolului 3 (clauza nouă)
 • Articolul 13, lit c: utilizarea tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele de comunicaţii electronice după expirarea termenului de 5 ani calculat în conformitate cu prevederile articolului 10. (în precedentul draft aveam “cu nerespectarea articolului 10 aliniat 1, iar litera C era litera b)
 • Articolul 14, aliniat 3: Prin derogare de la dispozițiile articolului 8, aliniat 2, lit a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2002, în cazul operatorului economic nou-infiintat sau a unui operator economic care nu a înregistrat o cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta este sancţionat cu amendă de la 10.000.000 la 50.000.000 lei (schimbare a conţinutului clauzei)
 • Articolul 15, aliniat 1: Contravenţiile prevăzute la articolul 13 se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM (Vechiul draft includea şi menţiunea “prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii).
 • Articolul 15, aliniat 3: ANCOM dispune şi sancţiunea complementară a interzicerii imediate a utilizării în reţelele 5G a tehnologiilor, echipamentelor şi a programelor software fabricate de producători care nu sunt autorizaţi potrivit prevederilor articolului 3 (clauza nouă)
 • Articolul 16, aliniat 1: În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la articolul 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu excepţia art. 8 alin. (2), lit. (a), art.28, alin (1) şi 29 (schimbarea conţinutului clauzei)
 • Articolul 16, aliniat 2: Amenzilor prevăzute la articolul 14, alin. (1) şi (3) nu le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare (clauza nouă)
 • Articolul 17: Prevederile articolelor 9, 12-16 intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii (în draftul precedent există şi menţiunea “în Monitorul Oficial al României, Partea I”, înlăturat în noua versiune).

Legea include o serie de prevederi pentru a reduce riscurile la adresa securităţii naţionale şi apărării naţionale, creând un regim de autorizare a producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software.

Autorizarea trebuie acordată prin decizie a Prim-Ministrului, după avizul CSAT. Totuşi litigiile şi obiecţiile se analizează de către Curtea de Apel Bucureşti. Problema este ca un Prim Ministru nu poate lua decizia singur, ci a fost recomandată şi implicarea unei autorităţi în domeniul comunicaţiilor sau a unui comitet cu know how suficient.

CES

Pe 22 octombrie proiectul de lege ajungea la CES şi avea de primit avizuri de la 8 Comisii:

De ce atât de multe? Discutăm despre tehnologii telecom, implicit 5G, cu ramificaţii în toate segmentele industriei, agriculturii, economiei, urbanismului. În toamna erau doar 3 avizuri favorabile, iar Comisiile de agricultură şi educaţie/tineret îşi declinaseră competenta. Comisia pentru Protecția Consumatorului a dorit totuşi modificări, iar Comisia Pentru Drepturi şi Libertăţi ale Organizaţiilor Societăţii Civile a dat aviz nefavorabil.

Ministerul de Justiţie

La finalul anului 2020 Ministerul Justiţiei aviza favorabil proiectul de lege 5G, doar că există şi o serie de observaţii. Se solicită o “justificare temeinic aa soluţiilor cuprinse în proiectul de lege, a criteriilor avute în vedere de iniţiatori pentru acordarea sau refuzarea de emitare a autorizării”. Apărea şi solicitarea justificării faptului că Primul Ministru primeşte competența de emitere a deciziei de aprobare sau respingere a autorizării unei companii private străine, ceea ce nu este corect concurenţial şi constituţional. Un organ colegial ar fi adecvat acestei decizii, alături de Prim-Ministru sau în completarea să.

Ministerul de Justiţie a menţionat la draftul precedent şi o neclaritate a actului normativ şi o lipsă a previzibilităţii criteriilor. Astfel o companie trebuia să aibă timp pentru implementarea măsurilor din lege.

În 2021 a fost înfiinţat Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care ar putea avea un rol cheie în avizarea proiectelor 5G, dar şi definitivarea legislaţiei aferente. Pe agenda sa publică figurează doar programe legate de Poşta Română sau Planul de Reziliență. Tehnologia 5G este cu siguranţă un element cheie al digitalizării României şi al evoluţiei tehnologice şi industriale.

Concluzii

Modificările propunerii de lege sunt minime faţă de forma din octombrie 2020, cu câteva clauze, adăugiri şi schimbări de nume. De asemenea anumite elemente au fost scoase din aliniate. Nemulţumirile operatorilor nu au fost soluţionate, iar obiecţiile Consiliului Concurenţei şi cele ale Ministerului de Justiţie nu au fost aplicate. În aceste condiţii trebuie ca legea să fie (re)analizată de autorităţile competente, trimisă din nou spre avizare într-o nouă formă şi trebuie luate în calcul şi trei noi elemente de context, care nu existau în 2020:

 • situaţia actuală a licitaţiei pentru spectru 5G
 • înfiinţarea noului Minister al Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 • Schimbările ministeriale
Categories
Uncategorized

Tulburările de somn pot fi o problemă indiferent de vârstă!

Pentru cei tineri, tulburările de somn, insomnia dar și hipersomnia reprezintă doar elemente și termeni amuzanți dar indiferenți, cel mai adesea termeni amintiți în discuțiile cu părinții care atrag atenția asupra stilului de viață dezordonat al tinerilor, dar care pentru foarte mulți dintre aceștia, par a fi acțiuni fără efecte drastice. Jocurile pe PC și consolă, filmele și serialele sunt principalele elemente care ajung să perturbe viața persoanelor în prezent. Trist sau nu, fenomenul ajunge să fie din păcate tot mai des întâlnit în prezent unde trecem printr-o perioadă în care prevenția pare să fie un termen de care cumva ne-am săturat. Opțiunile de petrecere a timpului liber în fața unui device, reprezintă o activitate la fel de îngrijorătoare în aces sens, indiferent de funcție sau statut social. Cumva ciudat dar oarecum ușor de înțeles este faptul că nu doar tinerii ajung să sufere de insomnii și hipersomnii ci și adulții care din varii motive ajung să-și complice viața cu fel și fel de probleme unele dintre ele chiar deloc importante. Trist dar ce putem face în acest sens? Cine ne poate ajuta?

drconstantin.ro poate fi o soluție atât pentru populația tânără dar și pentru adulții ce suferă de diverse forme ale tulburărilor de somn.

Biologic vorbind, avem nevoie de somn mai mult cand suntem adolescenți ca sa se lege mai bine legaturile neuronale și să ne dezvoltăm mai bine fizic, cât și psihic. Foarte adevărat este faptul că ar trebui să conștientizăm că avem nevoie de odihnă mai mult decât am crede în ciuda stilului de viață pe care-l putem considera aciv sau sedentar, după cauză.

De amintit este faptul că indiferent de problemele pe care le întâmpinați cu odihna și lipsa somnului, Clinica Dr. Constantin – vă oferă o abordare integrata în diagnosticul și tratamentul pacienților cu afecțiuni psihiatrice din ambulator (regim privat) în urmatoarele locatii:

– Cabinet Psihiatrie | Bucuresti, Bld Bucurestii Noi nr. 50A, etaj 1 (in incinta Centrul Medical Oftaplus)

– Clinica Psihiatrie | Brasov, Str De Mijloc nr 61

Lipsa odihnei duce de cele mai multe ori și la alte fenomene mai complicate cum ar fi stresul și burnout-ul, afecțiuni la fel de grave ca și insomnia. În viziunea medicilor un stil de viață echilibrat ar fi varianta cea mai optimă pentru evitarea oricăror supra încărcări de natură psihologică dar și psihiatrică.

Presa dar și literatura de specialitate a scris un număr impresionant de articole și studii ce încearcă să acopere fenomenul tulburărilor de somn și al insomniilor în principal. Evident s-a scris mult despre toate aceste subiecte, fiind considerați de mulți dintre noi “un diagnostic la modă”. Chiar și așa, important este să găsim un echilibru pentru a nu deveni fără voia noastră pacienți ai unor afecțiuni extrem de necruțătoare.

Indiferent de situația în care te-ai afla, nu uita: Clinica Dr. Constantin poate fi o soluție care să te ajute indiferent de tipul de probleme psihologice și psihiatrice pe care le ai. Fie că vorbim de stres sau insomnii, important este să înțelegi că acest fenomen nu se tratează singur.

Categories
Diverse

iPack – ambalajele de care ai nevoie

Aproape orice produs care urmeaza sa fie depozitat sa transportat de la o locatie la alta are nevoie de un ambalaj in care sa fie in siguranta pana la destinatie. Fie ca este vorba de o simpla ambalare in folie de protectie sau utilizarea de cutii de carton, acest proces este necesar pentru a mentine continutul lor in siguranta.

Exista multe riscuri la care un produs de poate expune, in functie de tipul acestuia si de mijlocul de depozitare si transport. Luand cazul unei sticle de vin, principalul pericol ar fi ca aceasta sa se ciocneasca cu altele intr-o cutie, fiind ambalate necorespunzator si astfel sa se sparga. Sau, un alt exemplu, manevrarea cutiilor sa se faca necorespunzator, aceastea sa fie aruncate si lovite de alte cutii sau alte obiecte. Iar daca o astfel de cutie este realizata din carton de slaba calitate, sticla are o sansa mare sa se sparga.

Pentru a oferi unei sticle de vin cel mai inalt nivel de siguranta in timpul depozitarii si al transportului, cei de la iPack le pun la dispozitie clientilor cele mai bune solutii de ambalare in acest scop, cutii din carton de inalta calitate, special destinare pentru sticlele de vin. La ei in magazin putem gasi cutii transport sticle de mai multe dimensiuni, de la cutii pentru o singura sticla pana la cutii pentru 6 sticle.

Ceea ce diferentiaza cutiile iPack de altele este in primul rand calitate cartonului utilizat. Majoritatea cutiilor sunt realizate din carton CO5 din 5 straturi, 3 drepte si 2 ondulate, oferint astfel o protectie mult mai buna la lovituri si socuri. Totodata, si sistemele de inchidere sunt la fel de importante, fiind special create pentru a oferi siguranta dar si usurinta in utilizare. Nu este nevoie sa taiem sa sa rupem cutia pentru a putea ajunge la stica de vin ci pur si simplu sa o deschidem.

Totodata, pe langa dimensiunile standard, in magazin avand la dispozitie peste 20 de tipodimensiuni, putem obtine si cutii realizate la comanda, asta in cazul in care este vorba despre un numar de peste 1000 de bucati. Aceasta este o solutie mult mai buna pentru cei care doresc sa fie mai diferiti si sa aiba un ambalaj cu adevarat special pentru produsul lor.

Modelele de cutii transport iPack pot de asemenea sa fie utilizate si pentru transportul sticlelor de alte bauturi, in anumite limite. Dupa cum am mentionat mai sus, pot fi realizate la comanda, fapt care face acest lucru mai simplu. Iar datorita calitatii materialelor utilizate, fiecare persoana care va primi una sau mai multe sticle de bautura intr-un astfel de ambalaj va fi cu siguranta impresionata.

Magazinul online iPack este simplu sa utilizat, la fiecare produs avand specificatii generale clare precum si diverse alte informatii utile. Totodata, si diverse vide-uri reprezentative in care sunt presentate beneficiile cutiilor iPack, rezistenta si functionalitatea lor. Putem vedea astfel si cum functioneaza sistemele de siguranta, inserturile, realizate desigur, din acelasi carton de calitate superioara si cum de monteaza si demonteaza o cutie pentru depozitare.  

Categories
Uncategorized

Ce detine un spot publicitar care vinde

Chiar daca detinerea unei afaceri si constructia ei de la zero poate fi o adevarata provocare ce o poti duce intr-un fel sau altul la bun sfarsit, in materie de promovare lucrurile stau altfel.

Dincolo de materialele pe care le regasesti in Social Media si pe bloguri, cu siguranta ai descoperit ca si antreprenor cel putin o reclama care sa te impresioneze in diferite medii. Daca ai ajuns la concluzia ca si tu ai nevoie de o astfel de reclama pentru a-ti face mai vizibil brandul si afacerea, dar si daca ti-ai luat putin timp sa analizezi un spot de succes, cu siguranta ti-ai dat seama ca realizarea acestora nu e nicicum floare la ureche. Dincolo de cunostintele tehnologice, de un studio profesional si de uneltele tehnice necesare pentru a obtine calitatea dorita (nu intocmai ieftine) este necesar si un artist bun dedicat in domeniul de creare spot publicitar si care sa ajusteze si sa uneasca toate elementele de creatie impreuna pentru un rezultat tot unitar.

Iata mai in detaliu ce trebuie sa detina si spotul tau pentru a fi capabil sa atraga atentia si sa vanda brandul cu succes.

Ce detine un spot publicitar care vinde

Un spot publicitar de calitate trebuie sa detina inainte de toate un concept, sa fie clar si coincis si de scurta durata (conform legislatiei).

De asemenea, pentru un spot cat mai atractiv este necesara si voce pentru reclame, un element care nu e intocmai simplu de planificat si/sau de creeat de catre o persoana fara experienta. Dincolo de faptul ca se folosesc diferite echipamente si programe scumpe de editare, firul narativ audio trebuie sa fie realizat intr-o maniera clara si respectuoasa, inedit si in limba aferenta tarii catre care te adresezi. De exemplu, pentru reclamele care se deruleaza actual la TV se utilizeaza romanian voice over, naratiune realizata de catre profesionisti care reuseste sa transmita cu usurinta informatiile dorite astfel incat brandul si/sau reclama sa ramana in mintea celor care au vizualizat spotul si care in cele din urma sa se transforme intr-un stimul de achizitie.

Asadar, pentru un spot publicitar care vinde, vei avea nevoie de o firma de profesionisti gata sa-ti vina in ajutor.  

Categories
Diverse

Lipsa timpului nu este o scuza pentru o casa dezorganizata

Lucrezi multe ore motiv pentru care nu mai ai timp si pentru a face curatenie in casa? Lipsa timpului nu este o scuza pentru lipsa curateniei dintr-o casa pentru ca in momentul de fata piata serviciului de curatenie profesionala este foarte variata. Pentru ca cererea a crescut din ce in ce mai mult in ultimii ani aceasta piata s-a dezvoltat foarte mult motiv pentru care aceasta este capabila sa ofere cele mai bune servicii de curatenie pentru ca, clientii sa se poata bucura de o casa curata si bine organizata.

Lucrezi intr-o multinationala si ai nevoie de ajutor in realizarea curateniei? Helppy este aliatul perfect!

Persoanele care presteaza munca de birou petrec multe ore la locul de munca motiv pentru care ajung tarziu acasa si nu mai au timpul necesar efectuarii multor activitati, curatenia fiind una dintre activitatile pentru care multi dintre noi nu mai au timp. In cazul in care te afli intr-o astfel de situatie trebuie sa stii ca exista o solutie pentru a rezolva aceasta problema. Nu este vorba despre schimbarea programului de lucru in cazul in care te gandeai la aceasta varianta ci este vorba despre apelarea la serviciile oferite de catre o firma de curatenie in Bucuresti. Specialistii care lucreaza in cadrul firmei de curatenie Bucuresti sunt special pregatiti pentru a realiza curatenia de care casa ta are nevoie pentru a fi cat mai confortabila in momentul in care te intorci de la serviciu. Avand o vasta experienta in realizarea curateniei la domiciliu, specialistii care lucreaza in cadrul firmei de curatenie Helppy sunt cele mai potrivite persoane pentru a-ti face curatenie in casa. In cazul in care te intrebi de ce trebuie sa apelezi la aceasta firma de curatenie in Bucuresti trebuie sa stii care sunt cele mai importante beneficii oferite de catre Helppy. Acestea sunt urmatoarele:

 • Experienta mare in prestarea serviciului de curatenie la domiciliu. Datorita acestei experiente casa ta va straluci din punct de vedere a curateniei.
 • Personalul care se va ocupa de curatenie in Bucuresti va utiliza cele mai performante echipamente si solutii de curatenie. Trebuie sa mentionez faptul ca toate produsele de curatenie utilizate in timpul prestarii serviciului de curatenie Bucuresti sunt prietenoase cu mediul inconjurator.
 • Varietate de servicii. Pe langa faptul ca ai nevoie de curatenie in casa mai ai nevoie si de un alt tip de serviciu? Nici o problema! Specialistii Helppy iti stau la dispozitie cu urmatoarele servicii: curatenie, reparatii, montaj, amenajari, gradinarit sau airbnb. Toate aceste servicii au un singur obiectiv si anume satisfacerea nevoilor clientului.
 • Raport pret-calitate foarte bun. Pe langa faptul ca serviciile oferite de catre aceasta firma de curatenie in Bucuresti sunt de cea mai buna calitate trebuie sa precizez faptul ca preturile practicate sunt foarte avantajoase in comparatie cu calitatea oferita.

Concluzii

Locuiesti in Bucuresti sau Ilfov si ai nevoie de serviciile oferite de catre o firma de curatenie in Bucuresti? Avand in vedere beneficiile oferite de catre firma de curatenie Helppy dar si prestigiul de care se bucura este clar ca aceasta firma este alegerea pe care trebuie sa o faci in momentul in care ai nevoie de serviciul de curatenie la domiciliu. Pentru a afla cat mai multe detalii despre serviciile oferite ia legatura cu unul dintre specialistii care lucreaza in cadrul acestei firme.

Categories
Uncategorized

Romania, tara cu fete frumoase

Ai intrat vreodata intr-o gradina cu flori? Acolo frumusete langa frumusete raspandesc impreuna un parfum irezistibil toate florile atat de diferite. Nu stii catre care floare sa iti indrepti privirea si in dreptul careia sa te apleci, sa o mirosi.

Se intampla la fel, cand vezi un grup de fete tinere. Una are ochi frumosi, catifelati, pusi in valoare de genele lungi si intoarse si de sprancenele bine conturate, alta are plete de aur lungi sau parul de abanos ii cade in cascade.

Pe site-ul Escorte Romania gasesti frumusete la superlativ, dar acea frumusete pe care o poti lua la tine acasa, sa o privesti in intimitate, sa o atingi si sa iti faca noaptea de vis!

Fetele despre care iti vorbeam au mers de caprioara, siluete perfecte de clepsidra, buze umede si generoase.

Este de ajuns sa te lasi condus in mediul virtual de instinct, sa intri pe pagina site-ului, sa confirmi ca ai ajuns la varsta majoratului si minunea se produce!

Ti se deschid larg portile feminitatii si ale cunoasterii si restul depinde de tine.

De ce ai fi trist ca este februarie, ca am trecut prin experienta pandemiei, din moment ce aceste fete frumoase asteapta doar un semn de viata de la tine  si sunt gata sa te ajute sa uiti ce a fost amenintator?

Escorte Romania este locul in care infloreste frumusetea feminina si tu, dragul meu vizitator, poti alege ceea ce iti place.

Nu este cazul sa iti faci probleme! Aici nimeni nu te pandeste, nimeni nu te paraste, nu te vede nimeni!

Mai departe depinde de tine modul in care gestionezi intalnirea si inveti sa te bucuri de cantitatea uriasa de frumusete si feminitate care iti sta la dispozitie.

Romania este vestita pentru cantitatea uriasa de frumusete pe metru patrat. Pe site insa discutam de o infuzie de frumusete, fiindca nu stii la care poza sa te uiti mai intai si pe care fata sa o chemi la tine.

Asculta chemarea firii, chemarea vietii si a dragostei si nu te teme!

Spune: „Nu!” frustrarilor de orice fel mai ales ca fericirea este la un pas de tine. Intinde mana, culege-o si savureaza-i gustul unic!

Categories
Uncategorized

Ajuta-l sa invete culorile in timp ce se distreaza

Educatia copiilor nostri trebuie sa ne preocupe inca de cand acestia sunt foarte mici. Prin urmare, in functie de varsta acestora poti alege diferite metode prin care sa le imbogatesti cunostintele, dar si le dezvolti diferite abilitati.

Daca doresti sa faci acest lucru inca din frageda copilarie, poti alege o metoda mult mai distractive, si acum poti opri pentru un joc de sortare culori. Acesta dezvolta motricitatea si dexteritatea mainilor, dar ramane in esenta un joc educativ invatare culori.

De ce sa optezi pentru un joc invatare culori?

Ei bine, ne dorim ca picii nostri sa invete cat mai repede culorile, dar in acelasi timp sa se distreze. Ei bine un astfel de joc din lemn este ideal pentru acest lucru. Mai mult decat atat, acest joc stimuleaza memoria, atentia, indemanarea, dezvolta coordonarea maini/ochi si influenteaza perceptia si descoperirea formelor, culorilor, dar si a lucrurilor din jur. 

Jocul poate fi jucat in doua moduri diferite, si anume:

 1. Se poate urmari culoarea tuburilor pentru a plasa jetoanele colorate;
 2. Se poate urmari ordinea culorilor ilustrata pe carduri.

Pentru a evita repetarea activitatii, dar si efectuarea unor gesturi mecanice, tuburile sunt interschimbabile si aduc o dificultate suplimentara.

Dimensiunile jocului sunt 31 x 8 x 8,2 cm. Fiecare pachet contine 33 de piese: 12 carduri cu modele, 16 jetoane si 4 tuburi de diferite culori. Nu trebuie sa iti faci griji in privinta materialelor caci piesele sunt vopsite cu ajutorul unor vopsele pe baza de apa. Jocul este potrivit pentru copii cu varsta de 2 – 5 ani.

Avand in vedere multitudinea de jocuri disponibile pe piata, uneori, noi parintii, nici nu mai stim ce sa cumparam, astfel incat celui mic sa ii faca placere sa se joace cu el, dar si sa il ajute din punct de vedere educational. Daca doresti ca produsul cumparat sa fie si util, poti opta pentru un joc de sortare a culorilor. Acesta este disponibil in magazin online jucaresti.ro, la doar 93 de lei. De asemenea, la cumparaturii mai mari de 200 lei vei primi o cutie de jucarii cadou. Cumpara aici!

Categories
Uncategorized

Covid-19 | Iata ce trebuie sa stii despre testele rapide antigen!

Inca din luna martie a anului trecut traim cu o spaima, o amenintare nevazuta care poate provoca grave probleme de sanatate si in unele cazuri chiar decesul. Este o amenintare care ne face pe toti sa ne gandim de doua ori daca este absolut necesar sa ne parasim locuinta si sa ne aventuram in locuri aglomerate. Bineinteles, in tot acest timp masca, dezinfectantul si distantarea sociala au devenit o parte din rutina noastra zilnica.

Avand in vedere riscul mare de infectare cu virusul SARS-COV-2, trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a ne proteja pe noi, dar si pe cei dragi noua. De asemenea, in ultimul timp multi dintre noi am intalnit in jurul nostru persoane care, din pacate, au fost infectate. Prin urmare, este absolut normal ca in cazul in care suntem suspiciosi ca am intrat in contact cu o persoana infectata sa ne gandim si la realizarea unui test care sa ne comunice daca suntem sau nu pozitivi la virusul SARS-COV-2.

Cate tipuri de teste COVID-19 exista in acest moment?

Ei bine, este important sa stii ca in acest moment exista 3 tipuri de teste COVID-19, si anume:

 • test molecular PCR – acesta presupune colectarea unei probe faringo-nazale. Rezultatul acestui test este disponibil in 48 de ore de la momentul efectuarii lui.
 • test rapid IGG/IGM – acesta presupune colectarea unei probe de sange si este efectuat pentru detectare anticorpilor. Rezultatul acestui test este, dupa cum sugereaza si numele, rapid.
 • test rapid antigen – acesta presupune recoltarea unei secretii faringo-nazale pentru detectarea virusului, si este, de asemenea, un test rapid.

De ce este importanta efectuarea unui test rapid Antigen?

Testarea rapida este extrem de importanta, deoarece ea va permite comunicarea unui rezultat rapid. Ceea ce inseamna ca persoana testata va sti mai devreme daca este necesar sa se autoizoleze pentru a impiedica transmiterea virusului. Pe langa faptul ca testul rapid antigen este mai rapid decat un PCR – rezultatele pot fi comunicate in 15 minute de la efectuarea lui, el este si considerabil mai ieftin. Mai mult decat atat, are o specificitate de 99.70%, o sensibilitate de 96.50% si o acuratete de 98.50%. Deci, este extrem de precis.

Cum se realizeaza testarea rapida folosind testele antigen?

Cutia cu kitul de testare antigen contine:

 • un tampon sterilizat;
 • 5 dispozitive de testare;
 • o duza cu filtru;
 • un tub de extractive;
 • un suport tub;
 • un tampon de extragere a probelor.

Testarea se face foarte simplu si este explicata pe intelesul tuturor de specialistii medplaza.ro in filmul urmator:

Este important sa mentionam ca, dupa testarea rapida, in caz de rezultat pozitiv, se recomanda testarea PCR.

Cat costa testul rapid antigen si de unde le pot achizitiona?

Medplaza.ro iti pune la dispozitie mai multe variante:

 • Test rapid COVID-19 Antigen (set 5 buc) cu 5 solutii individuale la 158,82 Lei (redus de la 212,37 lei);
 • Test rapid COVID Antigen Realy Tech (set 25 buc) la 755 lei;
 • Pachet test rapid COVID-19 antigen Beier (set 5 buc) + 1 pulsoximetru medical GRATUIT la 145 lei (redus de la 213,82 lei);
 • Test Rapid COVID-19 Antigen Realy Tech (set 5 buc) la 168 lei.

Alege sa ii protejezi pe cei din jurul tau, iar in cazul in care ai suspiciuni alege un test rapid antigen. De asemenea, pe acest subiect poti citi mai multe aici.