Modernizarea în producţia agricolă impune extinderea şi diversificarea mecanizării lucrărilor agricole, deoarece asigură creşterea productivităţii muncii, realizarea lucrărilor de bună calitate şi la termene optime, ceea ce duce la creşterea recoltei şi scăderea costurilor în timp. Cu ajutorul tractoarelor şi maşinilor agricole se realizează fluxul tehnologic al lucrărilor agricole pe culturi.

Importanța agregatului

O condiţie esenţială în mecanizarea lucrărilor şi în cadrul unei sisteme este cuplarea acestora cu sursa de energie, alcătuind diferite agregate. Dup felul sursei de energie folosită, agregatele pot fi cu tractoare, cu atelaje, cu tracţiune animală şi cu electromotoare. In funcţie de felul maşinilor şi utilajelor ce alcătruiesc agregatul, acesta poate fi simplu ( tractor + plug; tractor + semănătoare) şi complex (tractor + plug + grapă).

Productivitatea agregatelor reprezintă cantitatea de lucru executată de agregat în unitatea de timp, ea fiind determinată de lăţimea de lucru, viteza medie de deplasare şi timpul de lucru. Mijlocul cel mai important de mărire a productivităţii agregatelor îl constituie însă folosirea cât mai bună a timpului de lucru dintr-un schimb prin:

  • reducerea opririlor tehnologice ,
  • înlăturarea deplasărilor în gol pe parcelă şi a celor de la un teren la altul şi
  • evitarea întreruperii procesului tehnologic, a defecţiunilor, etc.

Clasificarea maşinilor şi utilajelor.

Componentele unor sisteme de maşină se pot grupa după modul cum sunt acţionate: manual, hipo sau mecanic; după modul de executare al lucrării : mobile (tractor, maşină de recoltat) şi staţionare (maşini de selectat seminşe); după felul lucrării executate : maşini pentru lucrările solului (semănat, plantat, recoltat, condiţionat,etc), după sectorul în care lucrează: maşini pentru culturile cerealiere, tehnice şi furajere. In agricultura ţării noastre se folosec peste 100 tipuri de maşini şi utilaje. Tractorul este o mașină agricolă extrem de importantă și folosită. În cazul în care aceasta prezintă defecțiuni, sunt necesare pentru reparare piese tractor sau corp inodator claas. 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Leave a Reply