Categories
Diverse

Proiectul de Lege 5G din România ajunge într-o nouă formă, una fără mari modificări şi fără sugestii acceptate

Au trecut mai bine de 2 luni şi jumătate din anul 2021 şi nu părem mai aproape de implementarea şi lansarea de reţele 5G decât eram anul trecut pe vremea asta. E drept ca la mijloc de 2020 au avut loc dezbateri şi consultări pe tema unei propuneri de proiect de lege 5G. Pe 24 august a avut loc o dezbatere publică de 5 ore, iar draftul legii a fost preluat şi prelucrat într-o nouă formă după obiecţii ridicate de Asociaţia Operatorilor Mobili, dar şi după obiecţii ale asociaţiilor din industrie şi recomandări ale Ministerului de Justiţie. Pe pagina Consiliului Economic şi Social a fost publicat pe 12 martie un anunţ conform căruia proiectul legii a fost transmis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a fi reavizat de CES (Consiliul Economic şi Social – ces.ro).

Notificarea indică faptul că proiectul de lege a fost transmis pe data de 12 martie 2021 şi adresează CES rugămintea de a fi avizat cu celeritate.

Ce e nou?

Sigur vă întrebaţi cu ce s-a schimbat legea în formă actuala faţă de cea din octombrie 2020. La prima vedere noul draft nu aduce mari schimbări, iar sugestiile propuse de Consiliul Concurenţei şi Ministerul de Justiţie nu au fost luate în calcul sau adoptate. Nici sugestiile realizate de operatori şi asociaţiile din industrie nu au fost luate în seamă.

Iată toate modificările:

 • Articolul 3 aliniat 3: Decizia prim-ministrului acordată potrivit la Aliniat 2 se publica în Monitorul Oficial al României (adăugire nouă)
 • Articolul 4 aliniat 1: Solicitarea pentru obţinerea autorizării prevăzute la articolul 3 se depune la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, care se transmite de îndată la CSAT. (Schimbare a numelui Ministrului)
 • Articolul 7, aliniat 2: În situaţia retragerii autorizării potrivit aliniat 1, tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interest naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G pot fi utilizate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la data retragerii autorizării. (adăugire nouă)
 • Articolul 8, aliniat 2: În cazul deciziilor adoptate potrivit prezentei Legi, nu sunt aplicabile prevederile Articolul 14 şi articolului 14 din Legea Nr. 554/2004 (Legea Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, înlăturată în noua versiune).
 • Articolul 10, aliniat 1: Tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în reţelele de comunicaţii electronice la data intrării în vigoare a prezenţei legi şi care contribuie la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, ai căror producători nu deţin autorizare potrivit prevederilor prezenţei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de maxim 5 ani, ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezenţei legi (adăugire nouă)
 • Articolul 13, lit b: utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ulterior termenului prevăzut la articolul 7 aliniat 2 a tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele 5G puse la dispoziţie de către producători cărora le-a fost retrasă autorizarea stabilită în conformitate cu prevederile Articolului 3 (clauza nouă)
 • Articolul 13, lit c: utilizarea tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele de comunicaţii electronice după expirarea termenului de 5 ani calculat în conformitate cu prevederile articolului 10. (în precedentul draft aveam “cu nerespectarea articolului 10 aliniat 1, iar litera C era litera b)
 • Articolul 14, aliniat 3: Prin derogare de la dispozițiile articolului 8, aliniat 2, lit a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2002, în cazul operatorului economic nou-infiintat sau a unui operator economic care nu a înregistrat o cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta este sancţionat cu amendă de la 10.000.000 la 50.000.000 lei (schimbare a conţinutului clauzei)
 • Articolul 15, aliniat 1: Contravenţiile prevăzute la articolul 13 se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM (Vechiul draft includea şi menţiunea “prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii).
 • Articolul 15, aliniat 3: ANCOM dispune şi sancţiunea complementară a interzicerii imediate a utilizării în reţelele 5G a tehnologiilor, echipamentelor şi a programelor software fabricate de producători care nu sunt autorizaţi potrivit prevederilor articolului 3 (clauza nouă)
 • Articolul 16, aliniat 1: În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la articolul 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu excepţia art. 8 alin. (2), lit. (a), art.28, alin (1) şi 29 (schimbarea conţinutului clauzei)
 • Articolul 16, aliniat 2: Amenzilor prevăzute la articolul 14, alin. (1) şi (3) nu le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare (clauza nouă)
 • Articolul 17: Prevederile articolelor 9, 12-16 intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii (în draftul precedent există şi menţiunea “în Monitorul Oficial al României, Partea I”, înlăturat în noua versiune).

Legea include o serie de prevederi pentru a reduce riscurile la adresa securităţii naţionale şi apărării naţionale, creând un regim de autorizare a producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software.

Autorizarea trebuie acordată prin decizie a Prim-Ministrului, după avizul CSAT. Totuşi litigiile şi obiecţiile se analizează de către Curtea de Apel Bucureşti. Problema este ca un Prim Ministru nu poate lua decizia singur, ci a fost recomandată şi implicarea unei autorităţi în domeniul comunicaţiilor sau a unui comitet cu know how suficient.

CES

Pe 22 octombrie proiectul de lege ajungea la CES şi avea de primit avizuri de la 8 Comisii:

De ce atât de multe? Discutăm despre tehnologii telecom, implicit 5G, cu ramificaţii în toate segmentele industriei, agriculturii, economiei, urbanismului. În toamna erau doar 3 avizuri favorabile, iar Comisiile de agricultură şi educaţie/tineret îşi declinaseră competenta. Comisia pentru Protecția Consumatorului a dorit totuşi modificări, iar Comisia Pentru Drepturi şi Libertăţi ale Organizaţiilor Societăţii Civile a dat aviz nefavorabil.

Ministerul de Justiţie

La finalul anului 2020 Ministerul Justiţiei aviza favorabil proiectul de lege 5G, doar că există şi o serie de observaţii. Se solicită o “justificare temeinic aa soluţiilor cuprinse în proiectul de lege, a criteriilor avute în vedere de iniţiatori pentru acordarea sau refuzarea de emitare a autorizării”. Apărea şi solicitarea justificării faptului că Primul Ministru primeşte competența de emitere a deciziei de aprobare sau respingere a autorizării unei companii private străine, ceea ce nu este corect concurenţial şi constituţional. Un organ colegial ar fi adecvat acestei decizii, alături de Prim-Ministru sau în completarea să.

Ministerul de Justiţie a menţionat la draftul precedent şi o neclaritate a actului normativ şi o lipsă a previzibilităţii criteriilor. Astfel o companie trebuia să aibă timp pentru implementarea măsurilor din lege.

În 2021 a fost înfiinţat Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care ar putea avea un rol cheie în avizarea proiectelor 5G, dar şi definitivarea legislaţiei aferente. Pe agenda sa publică figurează doar programe legate de Poşta Română sau Planul de Reziliență. Tehnologia 5G este cu siguranţă un element cheie al digitalizării României şi al evoluţiei tehnologice şi industriale.

Concluzii

Modificările propunerii de lege sunt minime faţă de forma din octombrie 2020, cu câteva clauze, adăugiri şi schimbări de nume. De asemenea anumite elemente au fost scoase din aliniate. Nemulţumirile operatorilor nu au fost soluţionate, iar obiecţiile Consiliului Concurenţei şi cele ale Ministerului de Justiţie nu au fost aplicate. În aceste condiţii trebuie ca legea să fie (re)analizată de autorităţile competente, trimisă din nou spre avizare într-o nouă formă şi trebuie luate în calcul şi trei noi elemente de context, care nu existau în 2020:

 • situaţia actuală a licitaţiei pentru spectru 5G
 • înfiinţarea noului Minister al Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 • Schimbările ministeriale
Categories
Uncategorized

Tulburările de somn pot fi o problemă indiferent de vârstă!

Pentru cei tineri, tulburările de somn, insomnia dar și hipersomnia reprezintă doar elemente și termeni amuzanți dar indiferenți, cel mai adesea termeni amintiți în discuțiile cu părinții care atrag atenția asupra stilului de viață dezordonat al tinerilor, dar care pentru foarte mulți dintre aceștia, par a fi acțiuni fără efecte drastice. Jocurile pe PC și consolă, filmele și serialele sunt principalele elemente care ajung să perturbe viața persoanelor în prezent. Trist sau nu, fenomenul ajunge să fie din păcate tot mai des întâlnit în prezent unde trecem printr-o perioadă în care prevenția pare să fie un termen de care cumva ne-am săturat. Opțiunile de petrecere a timpului liber în fața unui device, reprezintă o activitate la fel de îngrijorătoare în aces sens, indiferent de funcție sau statut social. Cumva ciudat dar oarecum ușor de înțeles este faptul că nu doar tinerii ajung să sufere de insomnii și hipersomnii ci și adulții care din varii motive ajung să-și complice viața cu fel și fel de probleme unele dintre ele chiar deloc importante. Trist dar ce putem face în acest sens? Cine ne poate ajuta?

drconstantin.ro poate fi o soluție atât pentru populația tânără dar și pentru adulții ce suferă de diverse forme ale tulburărilor de somn.

Biologic vorbind, avem nevoie de somn mai mult cand suntem adolescenți ca sa se lege mai bine legaturile neuronale și să ne dezvoltăm mai bine fizic, cât și psihic. Foarte adevărat este faptul că ar trebui să conștientizăm că avem nevoie de odihnă mai mult decât am crede în ciuda stilului de viață pe care-l putem considera aciv sau sedentar, după cauză.

De amintit este faptul că indiferent de problemele pe care le întâmpinați cu odihna și lipsa somnului, Clinica Dr. Constantin – vă oferă o abordare integrata în diagnosticul și tratamentul pacienților cu afecțiuni psihiatrice din ambulator (regim privat) în urmatoarele locatii:

– Cabinet Psihiatrie | Bucuresti, Bld Bucurestii Noi nr. 50A, etaj 1 (in incinta Centrul Medical Oftaplus)

– Clinica Psihiatrie | Brasov, Str De Mijloc nr 61

Lipsa odihnei duce de cele mai multe ori și la alte fenomene mai complicate cum ar fi stresul și burnout-ul, afecțiuni la fel de grave ca și insomnia. În viziunea medicilor un stil de viață echilibrat ar fi varianta cea mai optimă pentru evitarea oricăror supra încărcări de natură psihologică dar și psihiatrică.

Presa dar și literatura de specialitate a scris un număr impresionant de articole și studii ce încearcă să acopere fenomenul tulburărilor de somn și al insomniilor în principal. Evident s-a scris mult despre toate aceste subiecte, fiind considerați de mulți dintre noi “un diagnostic la modă”. Chiar și așa, important este să găsim un echilibru pentru a nu deveni fără voia noastră pacienți ai unor afecțiuni extrem de necruțătoare.

Indiferent de situația în care te-ai afla, nu uita: Clinica Dr. Constantin poate fi o soluție care să te ajute indiferent de tipul de probleme psihologice și psihiatrice pe care le ai. Fie că vorbim de stres sau insomnii, important este să înțelegi că acest fenomen nu se tratează singur.

Categories
Diverse

iPack – ambalajele de care ai nevoie

Aproape orice produs care urmeaza sa fie depozitat sa transportat de la o locatie la alta are nevoie de un ambalaj in care sa fie in siguranta pana la destinatie. Fie ca este vorba de o simpla ambalare in folie de protectie sau utilizarea de cutii de carton, acest proces este necesar pentru a mentine continutul lor in siguranta.

Exista multe riscuri la care un produs de poate expune, in functie de tipul acestuia si de mijlocul de depozitare si transport. Luand cazul unei sticle de vin, principalul pericol ar fi ca aceasta sa se ciocneasca cu altele intr-o cutie, fiind ambalate necorespunzator si astfel sa se sparga. Sau, un alt exemplu, manevrarea cutiilor sa se faca necorespunzator, aceastea sa fie aruncate si lovite de alte cutii sau alte obiecte. Iar daca o astfel de cutie este realizata din carton de slaba calitate, sticla are o sansa mare sa se sparga.

Pentru a oferi unei sticle de vin cel mai inalt nivel de siguranta in timpul depozitarii si al transportului, cei de la iPack le pun la dispozitie clientilor cele mai bune solutii de ambalare in acest scop, cutii din carton de inalta calitate, special destinare pentru sticlele de vin. La ei in magazin putem gasi cutii transport sticle de mai multe dimensiuni, de la cutii pentru o singura sticla pana la cutii pentru 6 sticle.

Ceea ce diferentiaza cutiile iPack de altele este in primul rand calitate cartonului utilizat. Majoritatea cutiilor sunt realizate din carton CO5 din 5 straturi, 3 drepte si 2 ondulate, oferint astfel o protectie mult mai buna la lovituri si socuri. Totodata, si sistemele de inchidere sunt la fel de importante, fiind special create pentru a oferi siguranta dar si usurinta in utilizare. Nu este nevoie sa taiem sa sa rupem cutia pentru a putea ajunge la stica de vin ci pur si simplu sa o deschidem.

Totodata, pe langa dimensiunile standard, in magazin avand la dispozitie peste 20 de tipodimensiuni, putem obtine si cutii realizate la comanda, asta in cazul in care este vorba despre un numar de peste 1000 de bucati. Aceasta este o solutie mult mai buna pentru cei care doresc sa fie mai diferiti si sa aiba un ambalaj cu adevarat special pentru produsul lor.

Modelele de cutii transport iPack pot de asemenea sa fie utilizate si pentru transportul sticlelor de alte bauturi, in anumite limite. Dupa cum am mentionat mai sus, pot fi realizate la comanda, fapt care face acest lucru mai simplu. Iar datorita calitatii materialelor utilizate, fiecare persoana care va primi una sau mai multe sticle de bautura intr-un astfel de ambalaj va fi cu siguranta impresionata.

Magazinul online iPack este simplu sa utilizat, la fiecare produs avand specificatii generale clare precum si diverse alte informatii utile. Totodata, si diverse vide-uri reprezentative in care sunt presentate beneficiile cutiilor iPack, rezistenta si functionalitatea lor. Putem vedea astfel si cum functioneaza sistemele de siguranta, inserturile, realizate desigur, din acelasi carton de calitate superioara si cum de monteaza si demonteaza o cutie pentru depozitare.  

Categories
Uncategorized

Ce detine un spot publicitar care vinde

Chiar daca detinerea unei afaceri si constructia ei de la zero poate fi o adevarata provocare ce o poti duce intr-un fel sau altul la bun sfarsit, in materie de promovare lucrurile stau altfel.

Dincolo de materialele pe care le regasesti in Social Media si pe bloguri, cu siguranta ai descoperit ca si antreprenor cel putin o reclama care sa te impresioneze in diferite medii. Daca ai ajuns la concluzia ca si tu ai nevoie de o astfel de reclama pentru a-ti face mai vizibil brandul si afacerea, dar si daca ti-ai luat putin timp sa analizezi un spot de succes, cu siguranta ti-ai dat seama ca realizarea acestora nu e nicicum floare la ureche. Dincolo de cunostintele tehnologice, de un studio profesional si de uneltele tehnice necesare pentru a obtine calitatea dorita (nu intocmai ieftine) este necesar si un artist bun dedicat in domeniul de creare spot publicitar si care sa ajusteze si sa uneasca toate elementele de creatie impreuna pentru un rezultat tot unitar.

Iata mai in detaliu ce trebuie sa detina si spotul tau pentru a fi capabil sa atraga atentia si sa vanda brandul cu succes.

Ce detine un spot publicitar care vinde

Un spot publicitar de calitate trebuie sa detina inainte de toate un concept, sa fie clar si coincis si de scurta durata (conform legislatiei).

De asemenea, pentru un spot cat mai atractiv este necesara si voce pentru reclame, un element care nu e intocmai simplu de planificat si/sau de creeat de catre o persoana fara experienta. Dincolo de faptul ca se folosesc diferite echipamente si programe scumpe de editare, firul narativ audio trebuie sa fie realizat intr-o maniera clara si respectuoasa, inedit si in limba aferenta tarii catre care te adresezi. De exemplu, pentru reclamele care se deruleaza actual la TV se utilizeaza romanian voice over, naratiune realizata de catre profesionisti care reuseste sa transmita cu usurinta informatiile dorite astfel incat brandul si/sau reclama sa ramana in mintea celor care au vizualizat spotul si care in cele din urma sa se transforme intr-un stimul de achizitie.

Asadar, pentru un spot publicitar care vinde, vei avea nevoie de o firma de profesionisti gata sa-ti vina in ajutor.  

Categories
Diverse

Lipsa timpului nu este o scuza pentru o casa dezorganizata

Lucrezi multe ore motiv pentru care nu mai ai timp si pentru a face curatenie in casa? Lipsa timpului nu este o scuza pentru lipsa curateniei dintr-o casa pentru ca in momentul de fata piata serviciului de curatenie profesionala este foarte variata. Pentru ca cererea a crescut din ce in ce mai mult in ultimii ani aceasta piata s-a dezvoltat foarte mult motiv pentru care aceasta este capabila sa ofere cele mai bune servicii de curatenie pentru ca, clientii sa se poata bucura de o casa curata si bine organizata.

Lucrezi intr-o multinationala si ai nevoie de ajutor in realizarea curateniei? Helppy este aliatul perfect!

Persoanele care presteaza munca de birou petrec multe ore la locul de munca motiv pentru care ajung tarziu acasa si nu mai au timpul necesar efectuarii multor activitati, curatenia fiind una dintre activitatile pentru care multi dintre noi nu mai au timp. In cazul in care te afli intr-o astfel de situatie trebuie sa stii ca exista o solutie pentru a rezolva aceasta problema. Nu este vorba despre schimbarea programului de lucru in cazul in care te gandeai la aceasta varianta ci este vorba despre apelarea la serviciile oferite de catre o firma de curatenie in Bucuresti. Specialistii care lucreaza in cadrul firmei de curatenie Bucuresti sunt special pregatiti pentru a realiza curatenia de care casa ta are nevoie pentru a fi cat mai confortabila in momentul in care te intorci de la serviciu. Avand o vasta experienta in realizarea curateniei la domiciliu, specialistii care lucreaza in cadrul firmei de curatenie Helppy sunt cele mai potrivite persoane pentru a-ti face curatenie in casa. In cazul in care te intrebi de ce trebuie sa apelezi la aceasta firma de curatenie in Bucuresti trebuie sa stii care sunt cele mai importante beneficii oferite de catre Helppy. Acestea sunt urmatoarele:

 • Experienta mare in prestarea serviciului de curatenie la domiciliu. Datorita acestei experiente casa ta va straluci din punct de vedere a curateniei.
 • Personalul care se va ocupa de curatenie in Bucuresti va utiliza cele mai performante echipamente si solutii de curatenie. Trebuie sa mentionez faptul ca toate produsele de curatenie utilizate in timpul prestarii serviciului de curatenie Bucuresti sunt prietenoase cu mediul inconjurator.
 • Varietate de servicii. Pe langa faptul ca ai nevoie de curatenie in casa mai ai nevoie si de un alt tip de serviciu? Nici o problema! Specialistii Helppy iti stau la dispozitie cu urmatoarele servicii: curatenie, reparatii, montaj, amenajari, gradinarit sau airbnb. Toate aceste servicii au un singur obiectiv si anume satisfacerea nevoilor clientului.
 • Raport pret-calitate foarte bun. Pe langa faptul ca serviciile oferite de catre aceasta firma de curatenie in Bucuresti sunt de cea mai buna calitate trebuie sa precizez faptul ca preturile practicate sunt foarte avantajoase in comparatie cu calitatea oferita.

Concluzii

Locuiesti in Bucuresti sau Ilfov si ai nevoie de serviciile oferite de catre o firma de curatenie in Bucuresti? Avand in vedere beneficiile oferite de catre firma de curatenie Helppy dar si prestigiul de care se bucura este clar ca aceasta firma este alegerea pe care trebuie sa o faci in momentul in care ai nevoie de serviciul de curatenie la domiciliu. Pentru a afla cat mai multe detalii despre serviciile oferite ia legatura cu unul dintre specialistii care lucreaza in cadrul acestei firme.

Categories
Uncategorized

Romania, tara cu fete frumoase

Ai intrat vreodata intr-o gradina cu flori? Acolo frumusete langa frumusete raspandesc impreuna un parfum irezistibil toate florile atat de diferite. Nu stii catre care floare sa iti indrepti privirea si in dreptul careia sa te apleci, sa o mirosi.

Se intampla la fel, cand vezi un grup de fete tinere. Una are ochi frumosi, catifelati, pusi in valoare de genele lungi si intoarse si de sprancenele bine conturate, alta are plete de aur lungi sau parul de abanos ii cade in cascade.

Pe site-ul Escorte Romania gasesti frumusete la superlativ, dar acea frumusete pe care o poti lua la tine acasa, sa o privesti in intimitate, sa o atingi si sa iti faca noaptea de vis!

Fetele despre care iti vorbeam au mers de caprioara, siluete perfecte de clepsidra, buze umede si generoase.

Este de ajuns sa te lasi condus in mediul virtual de instinct, sa intri pe pagina site-ului, sa confirmi ca ai ajuns la varsta majoratului si minunea se produce!

Ti se deschid larg portile feminitatii si ale cunoasterii si restul depinde de tine.

De ce ai fi trist ca este februarie, ca am trecut prin experienta pandemiei, din moment ce aceste fete frumoase asteapta doar un semn de viata de la tine  si sunt gata sa te ajute sa uiti ce a fost amenintator?

Escorte Romania este locul in care infloreste frumusetea feminina si tu, dragul meu vizitator, poti alege ceea ce iti place.

Nu este cazul sa iti faci probleme! Aici nimeni nu te pandeste, nimeni nu te paraste, nu te vede nimeni!

Mai departe depinde de tine modul in care gestionezi intalnirea si inveti sa te bucuri de cantitatea uriasa de frumusete si feminitate care iti sta la dispozitie.

Romania este vestita pentru cantitatea uriasa de frumusete pe metru patrat. Pe site insa discutam de o infuzie de frumusete, fiindca nu stii la care poza sa te uiti mai intai si pe care fata sa o chemi la tine.

Asculta chemarea firii, chemarea vietii si a dragostei si nu te teme!

Spune: „Nu!” frustrarilor de orice fel mai ales ca fericirea este la un pas de tine. Intinde mana, culege-o si savureaza-i gustul unic!

Categories
Uncategorized

Ajuta-l sa invete culorile in timp ce se distreaza

Educatia copiilor nostri trebuie sa ne preocupe inca de cand acestia sunt foarte mici. Prin urmare, in functie de varsta acestora poti alege diferite metode prin care sa le imbogatesti cunostintele, dar si le dezvolti diferite abilitati.

Daca doresti sa faci acest lucru inca din frageda copilarie, poti alege o metoda mult mai distractive, si acum poti opri pentru un joc de sortare culori. Acesta dezvolta motricitatea si dexteritatea mainilor, dar ramane in esenta un joc educativ invatare culori.

De ce sa optezi pentru un joc invatare culori?

Ei bine, ne dorim ca picii nostri sa invete cat mai repede culorile, dar in acelasi timp sa se distreze. Ei bine un astfel de joc din lemn este ideal pentru acest lucru. Mai mult decat atat, acest joc stimuleaza memoria, atentia, indemanarea, dezvolta coordonarea maini/ochi si influenteaza perceptia si descoperirea formelor, culorilor, dar si a lucrurilor din jur. 

Jocul poate fi jucat in doua moduri diferite, si anume:

 1. Se poate urmari culoarea tuburilor pentru a plasa jetoanele colorate;
 2. Se poate urmari ordinea culorilor ilustrata pe carduri.

Pentru a evita repetarea activitatii, dar si efectuarea unor gesturi mecanice, tuburile sunt interschimbabile si aduc o dificultate suplimentara.

Dimensiunile jocului sunt 31 x 8 x 8,2 cm. Fiecare pachet contine 33 de piese: 12 carduri cu modele, 16 jetoane si 4 tuburi de diferite culori. Nu trebuie sa iti faci griji in privinta materialelor caci piesele sunt vopsite cu ajutorul unor vopsele pe baza de apa. Jocul este potrivit pentru copii cu varsta de 2 – 5 ani.

Avand in vedere multitudinea de jocuri disponibile pe piata, uneori, noi parintii, nici nu mai stim ce sa cumparam, astfel incat celui mic sa ii faca placere sa se joace cu el, dar si sa il ajute din punct de vedere educational. Daca doresti ca produsul cumparat sa fie si util, poti opta pentru un joc de sortare a culorilor. Acesta este disponibil in magazin online jucaresti.ro, la doar 93 de lei. De asemenea, la cumparaturii mai mari de 200 lei vei primi o cutie de jucarii cadou. Cumpara aici!

Categories
Uncategorized

Covid-19 | Iata ce trebuie sa stii despre testele rapide antigen!

Inca din luna martie a anului trecut traim cu o spaima, o amenintare nevazuta care poate provoca grave probleme de sanatate si in unele cazuri chiar decesul. Este o amenintare care ne face pe toti sa ne gandim de doua ori daca este absolut necesar sa ne parasim locuinta si sa ne aventuram in locuri aglomerate. Bineinteles, in tot acest timp masca, dezinfectantul si distantarea sociala au devenit o parte din rutina noastra zilnica.

Avand in vedere riscul mare de infectare cu virusul SARS-COV-2, trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a ne proteja pe noi, dar si pe cei dragi noua. De asemenea, in ultimul timp multi dintre noi am intalnit in jurul nostru persoane care, din pacate, au fost infectate. Prin urmare, este absolut normal ca in cazul in care suntem suspiciosi ca am intrat in contact cu o persoana infectata sa ne gandim si la realizarea unui test care sa ne comunice daca suntem sau nu pozitivi la virusul SARS-COV-2.

Cate tipuri de teste COVID-19 exista in acest moment?

Ei bine, este important sa stii ca in acest moment exista 3 tipuri de teste COVID-19, si anume:

 • test molecular PCR – acesta presupune colectarea unei probe faringo-nazale. Rezultatul acestui test este disponibil in 48 de ore de la momentul efectuarii lui.
 • test rapid IGG/IGM – acesta presupune colectarea unei probe de sange si este efectuat pentru detectare anticorpilor. Rezultatul acestui test este, dupa cum sugereaza si numele, rapid.
 • test rapid antigen – acesta presupune recoltarea unei secretii faringo-nazale pentru detectarea virusului, si este, de asemenea, un test rapid.

De ce este importanta efectuarea unui test rapid Antigen?

Testarea rapida este extrem de importanta, deoarece ea va permite comunicarea unui rezultat rapid. Ceea ce inseamna ca persoana testata va sti mai devreme daca este necesar sa se autoizoleze pentru a impiedica transmiterea virusului. Pe langa faptul ca testul rapid antigen este mai rapid decat un PCR – rezultatele pot fi comunicate in 15 minute de la efectuarea lui, el este si considerabil mai ieftin. Mai mult decat atat, are o specificitate de 99.70%, o sensibilitate de 96.50% si o acuratete de 98.50%. Deci, este extrem de precis.

Cum se realizeaza testarea rapida folosind testele antigen?

Cutia cu kitul de testare antigen contine:

 • un tampon sterilizat;
 • 5 dispozitive de testare;
 • o duza cu filtru;
 • un tub de extractive;
 • un suport tub;
 • un tampon de extragere a probelor.

Testarea se face foarte simplu si este explicata pe intelesul tuturor de specialistii medplaza.ro in filmul urmator:

Este important sa mentionam ca, dupa testarea rapida, in caz de rezultat pozitiv, se recomanda testarea PCR.

Cat costa testul rapid antigen si de unde le pot achizitiona?

Medplaza.ro iti pune la dispozitie mai multe variante:

 • Test rapid COVID-19 Antigen (set 5 buc) cu 5 solutii individuale la 158,82 Lei (redus de la 212,37 lei);
 • Test rapid COVID Antigen Realy Tech (set 25 buc) la 755 lei;
 • Pachet test rapid COVID-19 antigen Beier (set 5 buc) + 1 pulsoximetru medical GRATUIT la 145 lei (redus de la 213,82 lei);
 • Test Rapid COVID-19 Antigen Realy Tech (set 5 buc) la 168 lei.

Alege sa ii protejezi pe cei din jurul tau, iar in cazul in care ai suspiciuni alege un test rapid antigen. De asemenea, pe acest subiect poti citi mai multe aici.

Categories
Uncategorized

Samsung Galaxy S21 Ultra: Experiența supremă pe un smartphone conceput pentru a fi epic

Galaxy S21 Ultra oferă cel mai avansat și inteligent sistem de camere, cel mai luminos și mai inteligent display folosit vreodată pe un Galaxy și cea mai bună performanță Galaxy pe un smartphone

București, România – 14 ianuarie 2021 – Samsung Electronics a prezentat Galaxy S21 Ultra, un smartphone premium care împinge granițele a ceea ce poate un smartphone să facă. Galaxy S21 Ultra vine echipat cu cel mai avansat sistem de camere și cu cel mai inteligent și luminos display produs vreodată de Samsung. Productivitatea și creativitatea vor cunoaște noi dimensiuni cu ajutorul S Pen-ului, care vine pe seria Galaxy S pentru prima dată.

Galaxy S21 Ultra este un alt exemplu care demonstrează angajamentul Samsung pentru inovații semnificative, care îmbunătățesc viața oamenilor și care îi încurajează să își exprime adevărata personalitate. Ținând cont de cât de indispensabilă a devenit tehnologia pentru noi în ultima perioadă, am vrut să facem un salt înainte și să depășim limitele a ceea ce un smartphone poate să facă”, a declarat TM Roh, președinte și Head of Mobile Communication Business, Samsung Electronics.

Galaxy S21 Ultra este cel mai nou capitol în istoria Galaxy, marcând cei peste 10 ani în care Samsung a oferit experiențe mobile cu adevărat unice. Telefonul este conceput pentru utilizatorii care vor să aibă parte de ultimele noutăți din tehnologie, care vor să fie tot timpul în contact cu oameni și cu lucrurile care contează cel mai mult pentru ei.

Inovație incredibilă, design excepțional

Seria Galaxy S21 are un design care o diferențiază de alte smartphone-uri. Vine cu un nou ansamblu de camere (Contour Cut Camera) care se integrează perfect în spatele de metal al telefoanelor, oferind un design frumos, estetic. Galaxy S21 Ultra este disponibil în culorile Phantom Black și Phantom Silver și are un finisaj mat, care îi oferă un design premium. Galaxy S21 Ultra oferă o durabilitate îmbunătățită datorită Corning® Gorilla® Glass Victus™, cea mai dură sticlă de până acum.

Galaxy S21 Ultra este cel mai mare membru al seriei Galaxy S21, ce vine cu un ecran AMOLED Dynamic 2X de 6,8 inci. Este cel mai inteligent display creat de Samsung. Pentru prima dată, utilizatorii nu mai trebuie să decidă dintre o rată de împrospătare de 120Hz și un display Quad HD +  — pe S21 Ultra, le puteți alege pe ambele. Rata de reîmprospătare a ecranului se ajustează la tipul de conținut pe care îl vizionați, de la 10Hz la 120Hz, permițându-vă să vă bucurați de cea mai bună calitate a imaginii, dar echilibrând consumul de energie al bateriei. Comparativ cu Galaxy S20, S21 Ultra oferă o imagine cu 25% mai strălucitoare la o lumină maximă de 1.500 niți, cea mai strălucitoare de pe un smartphone Galaxy. Cu un raport de contrast îmbunătățit cu 50%, acesta oferă imagini clare, captivante, chiar și atunci când vă aflați în exterior. Similar cu Galaxy S21 și S21 +, Galaxy S21 Ultra vine cu protecția Comfort Shield, pentru a reduce oboseala ochilor.

Cea mai bună experiență a camerei foto oferită de Samsung

Galaxy S21 Ultra oferă cel mai avansat sistem de camere, astfel încât să puteți face fotografii uimitoare, la aceeași calitate la care ați obține poze într-un studio, în diferite condiții de iluminare și setări, sau să puteți înregistra și edita videoclipuri cu ajutorul unor funcții alimentate de inteligența artificială.

Camera principală (ultra-wide, wide și dual telephoto) dispune de un senzor pro de 108MP îmbunătățit, cu care puteți face fotografii HDR de 12 biți, culorile fiind 64 de ori mai bogate și cu un interval dinamic ridicat, de trei ori mai puternic. Pentru prima dată, pe un smartphone Galaxy, puteți fotografia 4K la 60 fps pe toate obiectivele, inclusiv pe cele patru camere din față și din spate, astfel încât să puteți schimba perspectiva, dar calitatea să rămână aceeași. În plus, cu opțiunea de fișier RAW de 12 biți, nu veți pierde niciun detaliu la editarea fotografiilor.

Când folosiți zoom-ul S21 Ultra, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la sacrificarea clarității. Galaxy S21 Ultra are zoom spațial de 100x, care este alimentat de primul sistem dual Telephoto de la Samsung – unul optic 3x și unul optic 10x, ambele dotate cu Dual Pixel (2PD) AF – astfel încât să puteți face fotografii chiar și când vă aflați departe de subiectul fotografiat.

Senzorul Bright Night îmbunătățit al Galaxy S21 Ultra este un pas important pe care Samsung îl face când vine vorba de fotografia în condiții de lumină slabă. Cu Night Mode îmbunătățit – reducerea zgomotului și tehnologia Nona-binning de 12 MP – puteți surprinde fotografii precum o cameră slab luminată sau un peisaj pe timp de noapte – rapid, la calitate excelentă.

Conexiune rapidă între dispozitive

Galaxy S21 Ultra continuă angajamentul Samsung de a oferi tehnologie de ultimă oră, precum Ultra-wideband (UWB) și introduce noi capabilități de conectivitate care vor transforma modul în care interacționați cu device-urile.

Utilizatorii Galaxy S21 Ultra vor ca experiența pe care o au cu un flagship să ducă creativitatea și productivitatea la nivelul următor. De aceea, pentru prima dată pe un smartphone din seria S, Samsung aduce experiența oferită de S Pen pe Galaxy S21 Ultra cu tehnologia Wacom. De la desen, la luarea de notițe și până la editarea fotografiilor și semnarea documentelor, vă puteți bucura de experiența oferită de S Pen pe Galaxy S21 Ultra. Folosiți un S Pen existent de la Galaxy Note sau Galaxy Tab sau achiziționați un S Pen separat cu o carcasă compatibilă.

Pentru o conectivitate mai bună și mai rapidă, Galaxy S21 Ultra este unul dintre primele smartphone-uri care suportă Wi-Fi 6E. Vă veți putea bucura de o lungime de bandă mai mare și o conexiune mai rapidă de internet, astfel încât să puteți face streaming sau distribuiți conținut extem de rapid. Cu o latență ultra-scăzută 5G, S21 Ultra este construit pentru a oferi descărcare video rapidă, conferințe video și streaming fără întreruperi.

Datorită capabilităților Ultra-wideband (UWB) încorporate în Galaxy S21 Ultra și S21+, veți putea folosi Galaxy S21 pentru a debloca automat ușile mașinii compatibile, fără să fiți nevoiți să scoateți cheile. Cu Galaxy S21 Ultra și Galaxy S21+ cu funcție UWB, puteți utiliza, de asemenea, AR finder, pentru a trimite mesaje virtuale care permit celorlalți utilizatori de smartphone-uri Galaxy să știe că aveți nevoie de ajutor pentru a căuta un articol pierdut.

Cu SmartThings pe Android Auto™, puteți utiliza și seria Galaxy S21 pentru a controla dispozitivele inteligente de acasă când vă aflați în mașină. Conectând Galaxy S21 la mașina compatibilă cu Android Auto, puteți aprinde luminile de pe verandă sau chiar crește temperatura termostatului înainte de a vă întoarce acasă, totul din mașină.

Și pentru că aveți nevoie de conexiuni neîntrerupte și de durată pe întregul ecosistem de dispozitive conectate, Galaxy S21 Ultra folosește tehnologia Dual Bluetooth® care vă ajută ca device-urile conectate, precum Galaxy Buds Pro, să consume mai puțină baterie cu o conexiune stabilă.

Performanță și protecție pe care te poți baza

Camerele inovatoare, display-ul și funcțiile de conectivitate ale Galaxy S21 Ultra sunt alimentate de cel mai avansat procesor care a fost introdus pe un dispozitiv Galaxy. Oferă viteză mai mare, calcul avansat și o eficiență energetică mai mare. Iar când bateria se descarcă, Galaxy S21 Ultra poate ajunge la o încărcare de 50% în doar 30 de minute.

Ne bazăm pe smartphone-urile noastre mai mult ca oricând, motiv pentru care protejarea informațiilor sensibile este mai importantă ca niciodată. Galaxy S21 este securizat de Samsung Knox Vault, platforma proprie Samsung de securitate de nivel chipset (SoC). Prin adăugarea de memorie securizată, rezistentă la manipulare, la procesorul Samsung securizat, Samsung Knox Vault adaugă un nou nivel de protecție lui Galaxy S21.

Galaxy S21 introduce, de asemenea, un nou instrument pentru a vă proteja și monitoriza confidențialitatea. Puteți elimina în siguranță informațiile despre locație din fotografii înainte de a le distribui. Cu noua funcție Private Share de pe Galaxy S21, puteți controla, de asemenea, cine primește acces la conținutul trimis și pentru cât timp.

Samsung Care+

Pentru mai multă liniște, profitați la maximum de noul Galaxy S21 cu Samsung Care +. Asigurarea include, printre altele, o sesiune personală de configurare cu Samsung Care+, asistență dedicată 24/7 prin telefon sau chat, discount la reparații ale display-ului, precum și garanție extinsă și acoperire în caz de daune accidentale. Puteți achiziționa Samsung Care+ de https://www.samsung.com/ro/offer/samsung-care-plus/.

Disponibilitate

Începând cu 22 ianuarie, Galaxy S21 Ultra va fi disponibil pe samsung.com/ro, precum și la magazinele partenere. Galaxy S21 Ultra va fi disponibil în următoarele variante:

 • Phantom Silver: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM
 • Phantom Black: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

Între 14 și 28 ianuarie, utilizatorii pot precomanda noul Galaxy S21 Ultra și vor primi căștile Galaxy Buds Pro cadou. Cei care comandă Galaxy S21+ și Galaxy S21 vor primi căștile Galaxy Buds Live. Toți cei care comandă orice smartphone din seria Galaxy S21 vor primi si un Smart Tag cadou. Oferta va fi supusă unor termeni și condiții; mai multe detalii vor fi disponibile pe site.

Prețurile pornesc de la 849 euro pentru Galaxy S21, 1049 euro pentru Galaxy S21+ și 1249 euro pentru Galaxy S21 Ultra.

Mai multe informații despre Galaxy S21 Ultra 5G găsiți aici – samsung.com/ro/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/.

Specificații

Galaxy S21 Ultra 5G
Display6.8-inch Edge QHD+Dynamic AMOLED 2XDisplay Infinity-O (3200×1440), 515ppi, certificat HDR10+
Rată de refresh adaptivă 120Hz (10~120Hz)Display cu protecție a ochilor
*Măsurată în diagonală, dimensiunea ecranului lui Galaxy S21 Ultra 5G este de 6,8″ în dreptunghi complet și 6,6″, având în vedere colțurile rotunjite; suprafața vizibilă reală este mai mică datorită colțurilor rotunjite și orificiului camerei.
Dimensiune & GreutateDimensiuni: 75.6×165.1×8.9mmGreutate: 229g(mmWave), 227g(sub6)
Camera[Camera frontală]AF de detectare a fazelor de 40 MP, FOV 80 °, F2.2, 0,7 µm[Camera principală]Camera quadUltra Wide: 12MP Dual Pixel AF, FOV 120 °, F2.2, 1.4µmWide-Angle: 108MP AF cu detectare de fază, FOV 83°, OIS, F1.8, 0,8µmTelephoto 1: 10MP AF dual pixel,Optic 3x, FOV 35°, OIS, F2.4, 1,22µmTelephoto 2: AF dual pixel de 10MP,Optic 10x, FOV 10°, OIS, F4.9, 1,22µmZoom spațial 100XSenzor cu laser AF
*Zoomul spațial 100X include zoom optic de 10x și crește până la zoomul de 100x la super rezoluție. Super Resolution Zoom include zoom digital, care poate provoca unele deteriorări ale imaginii.
APProcesor Octa-Core 5nm 64-bit2.9GHz (Maximum Clock Speed) + 2.8GHz +2.2GHz
Procesor Octa-Core 5nm 64-bit2.8GHz (Maximum Clock Speed) + 2.4GHz +1.8GHz
*Poate să difere în funcție de piață și operator
Memorie12GB RAM (LPDDR5) cu 128GB / 256GB stocare internă16GB RAM (LPDDR5) cu 512GB stocare internă
*Disponibilitatea stocării poate diferi în funcție de țară, model sau operator. Disponibilitatea reală a spațiului de stocare poate varia în funcție de software-ul preinstalat și în funcție de țară, model, dimensiunea fișierului și format.
Baterie5000mAh (standard)
*Valoare standard testată în condiții de laborator terță parte. Valoarea standard este valoarea medie estimată, având în vedere abaterea capacității bateriei dintre probele de baterii testate conform standardului IEC 61960. Capacitatea nominală (minimă) este de 4855 mAh pentru Galaxy S21 Ultra. Durata reală de viață a bateriei poate varia în funcție de mediul de rețea, de tiparele de utilizare și de alți factori.
ÎncărcareViteze de încărcare wireless îmbunătățite cu încărcare rapidă wireless 2.0Încărcare rapidă certificată USB PD 3.0 (PPS) pentru încărcare prin cablu (compatibil AFC și QC2.0)*Încărcare wireless certificată WPC*PowerShare wireless
*Încărcare rapidă fără fir 2.0 disponibilă în prezent cu suport pentru încărcător wireless, încărcător wireless Duo Pad și alte dispozitive care acceptă încărcare wireless de 10 W sau mai mult. Vândut separat. Viteza reală de încărcare poate varia în funcție de utilizarea reală, condițiile de încărcare și alți factori. Încărcătorul wireless necesită o conexiune de alimentare. Recomandați utilizarea cablului de încărcare în cutie și / sau a adaptorului de călătorie, vândut separat, pentru utilizarea unor articole de la terțe părți poate cauza deteriorarea suportului încărcătorului wireless, a încărcătorului Duo wireless și a încărcătorului wireless Trio sau a scăderii vitezei de încărcare.*Wireless PowerShare este limitat la Samsung sau alte smartphone-uri de marcă cu încărcare wireless Qi, cum ar fi Galaxy S21, 21+, S21 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip, Note10 , Note10 +, S10e, S10, S10 +, S10 5G, Fold, S9, S9 +, S8, S8 +, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge +, Note9, Note8, Note FE , Note5 și dispozitive portabile precum Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch. Dacă bateria este sub 30%, este posibil ca PowerShare wireless să nu funcționeze. Este posibil să nu funcționeze cu anumite accesorii, huse, alte dispozitive de marcă sau unele articole portabile Samsung. Poate afecta recepția apelurilor sau serviciile de date, în funcție de mediul de rețea.
OSAndroid 11
Rețea și conectivitate[5G]5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave[Wi-Fi 6E][Ultra Wideband]
*Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator și mediul utilizatorului.*Necesită conexiune optimă 5G. Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator și mediu de utilizator.*Ultra Wideband acceptat pe Galaxy S21 + și S21 Ultra.*Wi-Fi 6E acceptat pe S21 Ultra.
PlatăNFC, MST
*Disponibil pe anumite piețe. Soluțiile de plată și caracteristicile disponibile pot varia în funcție de piață, operator și furnizorii de servicii.
SenzoriSenzor de amprentă cu ultrasunete, accelerometru, barometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor HallSenzor de proximitate, senzor de lumină ambientală
AutentificareTip de blocare: model, PIN, parolăTip de blocare biometrică: Amprentă cu ultrasunete, recunoaștere a feței
Audio[Redare audio de înaltă calitate]Suport UHQ pe 32 de biți și DSD64 / 128PCM: Până la 32 de biți, DSD: DSD64 / 128*Redarea DSD64 și DSD128 poate fi limitată în funcție de formatul de fișier.[Format redare audio]MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF[Bluetooth]Dual Audio.*Cele două dispozitive conectate pot prezenta o ușoară diferență în sunetul de ieșire ..*Disponibil doar pentru anumite articole portabile realizate de Samsung, precum Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds.[Înregistrare]Calitatea înregistrării este îmbunătățită cu microfonul High AOP care minimizează distorsiunea în medii zgomotoase.*AOP: Punct de suprasarcină acustică
Video[Format redare video]MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM[Conexiune TV]Wireless: Smart View (oglindire ecran 1080p la 30 fps)Cu fir: acceptă DisplayPort prin USB de tip C. Suportă ieșirea video la conectarea prin adaptor HDMI. (DisplayPort 4K UHD la 60 fps)
Rezistență la apăIP68
*IP68 se bazează pe condițiile de testare de scufundare până la 1,5 metri de apă dulce timp de până la 30 de minute. Clătiți reziduurile / uscați dacă sunt umede. Nu este recomandat pentru utilizarea pe plajă sau piscină.

*Toate funcționalitățile, caracteristicile, specificațiile și alte informații despre produs furnizate în acest document, inclusiv, dar fără a se limita la beneficiile, designul, prețurile, componentele, performanța, disponibilitatea și capacitățile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Despre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiră oamenii și creează viitorul prin tehnologii și idei. Compania redefinește lumea televizoarelor, pe cea a smartphone-urilor, a dispozitivelor wearables, a tabletelor, a electrocasnicelor digitale, a sistemelor de rețea și memorie și a ecranelor profesionale. Pentru cele mai noi informații, vizitați Samsung Newsroom la http://news.samsung.com .

Categories
Uncategorized

Vinuri rose de cea mai buna calitate!

Crama Girboiu este un producator de vinuri cunoscut de catre romani si indragiti, chiar si de cei mai pretentiosi consumatori. Calitatea fiecarui vin rose este constatata cu fiecare pahar sorbit, iar aromele deosebite se resimt de fiecare data.

Vinurile roze se obtin din struguri negri ca si vinurile rosii. Strugurii negri cel mai des folositi pentru producerea vinurilor roze sunt: Pinot Noir, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra.

Binenteles ca mai sunt si alte soiuri, dar eu am facut referire in special la strugurii care se gasesc preponderent in podgoriile din Romania.

Diferenta, dintre vinurile rosii si cele roze, nu consta doar in timpii de maceratie a boabelor de struguri si culoare, ci si de tipul vinului rezultat.

Vinurile roze sunt in general vinuri fructoase seci sau demiseci, demidulci, putin mai aromate decat vinurile rosii.

Vinurile rosii sunt vinuri seci, cu o concentratie mult mai mare de tanin, cu un gust mult mai astringent si au nevoie de un timp mai indelungat de maturare pentru a atinge potentialul maxim si diminuare a gustului astringent de tanin.

Vinurile roze si rosii se obtin din aceleasi soiuri de struguri, diferind doar timpii de maceratie.

Pentru vinurile roze timpul de maceratie a boabelor in must variaza de la 1-3 zile sau mai mult in functie de culoarea vinului pe care o dorim.

In functie de culoarea lui, vinul trebuie aduc la temperatura potrivita. Vinul alb se pastreaza la frigider o ora inainte de servirea lui, in timp ce cel rosu se consuma la temperatura camerei.

Daca vinul are sedimente va trebui sa il decantati. Turnati bautura intr-un alt recipient printr-o panza, o sita fina sau un filtru de cafea pentru a elimina orice impuritati care va pot impiedica sa savurati vinul la adevarata sa calitate.

Folosind un pahar potrivit turnati bautura si lasati-o sa respire pentru a permite aromelor sa se imbine o data intrate in contact cu aerul.

Mirositi vinul pentru a inhala parfumul, deoarece gustul unui vin depinde foarte mult de mirosul sau.

Luati o inghititura si pastrati-o in gura pentru cateva secunde. Dupa ce ii gustati diferitele arome il puteti inghiti usor.

Expertii sustin ca toate tipurile de vin beneficiaza de pe urma celor cateva secunde in care sunt lasate sa ”respire” imediat dupa deschiderea sticlei. Efectele se simt in special in cazul vinurilor albe.

Daca ai ales sa bei pe rand si vin alb, si vin rosu, nu clatiti paharul, ci turnati mai bine bautura peste cea ramasa deja. Asta, deoarece apa, in cantitate oricat de mica, va dilua vinul si ii va schimba pe loc aroma si consistenta. Chiar daca tu nu vei sesiza diferenta, daca ai musafiri mai pretentiosi cu siguranta vei primi reprosuri.

Consumul moderat de alcool este legat de un risc redus de boli cardiovasculare. Alcoolul, inclusiv cel din vinul rosé, subtiaza sangele si creste colesterolul bun sau HDL. S-ar putea chiar sa va reduceti riscul de boli de inima, atac de cord sau accident vascular cerebral. Adultii in varsta si cei cu factori de risc pentru boli de inima obtin cele mai mari beneficii din consumul moderat de alcool. Vestea buna este ca rosé-ele tinde sa contina mai putin alcool decat vinurile rosii si albe, ceea ce este minunat daca nu doriti sa exagerati.

Vinul rosé contine o serie de compusi benefici cu potentiale proprietati antioxidante si antiinflamatorii. Polifenolii din vinul rosé pot ajuta la scaderea LDL-ului sau a colesterolului rau, in timp ce potasiul poate scadea tensiunea arteriala. Calitatile antiinflamatorii din vin au potentialul de a reduce riscul de artrita reumatoida. Ca si in cazul beneficiilor cardiovasculare, efectele pozitive sunt legate de consumul moderat. Nivelurile ridicate de consum de alcool anuleaza aceste beneficii.

Vinul rosé este relativ scazut in calorii, ceea ce il face o alegere prietenoasa pentru dieta. Cam 500 g de vin rosé contine in jur de 82 de calorii, ceea ce il face una dintre bauturile alcoolice cu cele mai putine calorii disponibile. Aroma proaspata si clara a vinului rosé il face un vin de primavara si vara ideal, asortandu-se la fel de bine cu paste, pui sau chiar o masa la gratar.

Cele mai semnificative beneficii ale vinului vin din antioxidantii prezenti in coaja strugurilor, in special resveratrolul. Un compus benefic pentru anti-imbatranire, resveratrolul protejeaza creierul si reduce riscul de boli de inima. Vinurile rosii, fermentate cu coji, au cele mai ridicate niveluri ale acestui antioxidant benefic. Vinificatorii strecoara imediat cojile din vinul alb si vinurile rosé la inceputul procesului de productie, determinand ca aceste vinuri sa aiba niveluri mai scazute de resveratrol.

Desi vinurile rosé contin mai mult resveratrol decat vinurile albe, ele contin mai putin decat cele rosii. Unele vinuri rosé ar putea contine un amestec de vinuri rosii si albe, crescand nivelul de resveratrol.

Este important sa stim sa alegem vinul potrivit, iar crama Girboiu are cea mai buna selectie!